InternShipเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณมีความสนใจต่อ “ไทย ทสึซูกิ”

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความร่าเริงสดใส มีความพยายาม และมีความมุ่งมั่น ที่จะมาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ในวิธีการแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น , วิธีการเจรจา-สื่อสารเพื่อให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ขององค์กรอย่างมืออาชีพ
หากคุณคือคนนั้น...กรุณากรอกประวัติส่วนตัวของคุณ พร้อมทั้งระบุส่วนงานที่ตรงกับความสนใจของคุณ

ขอบคุณที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ “ไทย ทสึซูกิ”


  Job  Interested Field :
 
 
                     
  ชื่อ-สกุล   เชื้อชาติ
     
  First Name-Surname   สัญชาติ      
  วัน/เดือน/ปี เกิด
  ศาสนา      
  อายุ ปี   เพศ      
  เลขบัตรประชาชน   ส่วนสูง      
  ออก ที่   น้ำหนัก
     
  วันหมดอายุ            
  ที่อยู่ปัจจุบัน   รหัสไปรษณีย์
     
  เบอร์โทรศัพท์            
  **อีเมล์            
               
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   รหัสไปรษณีย์      
  เบอร์โทรศัพท์            
               
  ในกรณีฉุกเฉิน ติดต่อ   ความสัมพันธ์      
  ที่อยู่   รหัสไปรษณีย์
     
  เบอร์โทรศัพท์            
                 
                 
                 
                    
Thailand Web Stat